Duurzame Kost heeft een per 22 september 2019 een ANBI status

Algemeen

Naam: Stichting Duurzame Kost
RSIN of Fiscaal nummer: 854943250

Contactgegevens:
Stichting Duurzame Kost
Torenallee 96-02
5617 BS Eindhoven
T: 06-51831739
E: info@duurzamekost.nl
website: www.duurzamekost.nl

Doelstelling

Duurzame Kost wil op een duurzame, circulaire, milieuvriendelijke en educatieve wijze voedsel produceren en distribueren. Hiervoor biedt Duurzame Kost een zinvolle en leerzame werkplek aan mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan en zich op deze manier in een veilige omgeving kunnen voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan. Van de beoogde deelnemers zal 70% minimaal een trede op de participatieladder stijgen. Duurzame Kost wil het bewustwordingsproces aangaande duurzaam consumeren laagdrempelig houden zodat het voor eenieder een leerproces kan zijn. Om dit bewustwordingsproces bij de consument aan te wakkeren en te laten zien hoe het in de landbouw werkt.

De bestuurssamenstelling (per 1 januari 2019)

Voorzitter: Joost van Gent
Secretaris: Jasper den Besten
Penningmeester: Erik van Acht

Beloningsplan

De bestuurders van Stichting Duurzame Kost ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De directie van de instelling ontvangt een vergoeding mits mogelijk. De vrijwilligers ontvangen een kostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding.

Documenten